Punt d’informació i tramitació d’ajudes pel COVID19

Informació sobre la vacunació

Les vacunes estan disponibles de manera progressiva, per la qual cosa des del principi es va establir un ordre de prioritat per a anar vacunant a la població en funció del risc de malaltia greu i el risc d’exposició fonamentalment.

Amb la finalitat de reforçar la protecció dels més vulnerables com més aviat millor, l’elecció de la vacuna a aplicar no pot ser una elecció individual sinó que ha de basar-se en l’eficàcia i la indicació de les vacunes per als diferents grups de població.

Qüestions

No; com amb la resta de vacunes a Espanya, la vacuna contra el coronavirus no és obligatori.

És possible que, sobretot al principi, es demani el motiu a les persones que no volen ser vacunades. Això serà a l’efecte de tenir informació general dels aspectes que més preocupen els ciutadans, mai per a perjudicar aquestes persones.

Només en circumstàncies molt determinades i per causes de risc greu per a la salut pública, però no es pot fer sense una intervenció judicial.

Encara que pot haver-hi una vacuna que sigui millor per a un determinat grup de persones, totes les vacunes autoritzades a la UE han demostrat ser segures i molt eficaces. No es poden comparar les dades d’eficàcia de les diferents vacunes, ja que procedeixen de diferents estudis clínics portats a terme en entorns diferents i no s’han fet estudis comparatius de les vacunes.

L’important és que totes les vacunes tenen una efectivitat enfront de l’hospitalització superior al 80% i han demostrat disminuir de manera important el percentatge de persones que necessiten ser hospitalitzades després de contreure la malaltia (dades d’estudis fets en la vida real).

S’ha demostrat que totes les vacunes aprovades a la UE són segures, i el seu ús està avalat per la comunitat científica i pels organismes internacionals. Els beneficis de qualsevol de les quatre vacunes són molt superiors als riscos.

La vacunació contra la COVID-19 ajuda a evitar que es contregui la malaltia.

Totes les vacunes contra la COVID-19 disponibles actualment a la UE han demostrat ser segures i eficaces per a prevenir la COVID-19.

Totes les vacunes tenen una efectivitat enfront de l’hospitalització superior al 80% i han demostrat disminuir de manera important el percentatge de persones que necessiten ser hospitalitzades després de contreure la malaltia (dades d’estudis fets en la vida real).

La vacunació disminueix el risc de malaltia greu per COVID-19, fins i tot si es contreu la malaltia. A Espanya, les defuncions en residències d’ancians s’han reduït dràsticament, des del començament de la vacunació.

La vacunació també pot protegir les persones no vacunades, especialment aquelles amb major risc de desenvolupar la malaltia greu per COVID-19. La informació disponible suggereix que la vacunació no sols protegeix la persona vacunada sinó que possiblement també evita que la persona vacunada infecti altres persones (s’estan fent estudis en aquest moment per a conèixer millor el seu impacte en la transmissió).

Igual que tots els medicaments, les vacunes poden tenir efectes secundaris; la majoria són lleus i de curta durada, i no totes les persones que són vacunades els sofreixen.

Les vacunes enfront de COVID-19 autoritzada a la UE són segures i han demostrat que tenen un impacte positiu en l’evolució de la malaltia. A més, hi ha procediments de rutina per a garantir la seguretat de qualsevol vacuna que rebi autorització o aprovació d’ús.

Un gran nombre de persones han rebut la vacuna contra la COVID-19 i els informes sobre efectes secundaris greus, com per exemple reaccions al·lèrgiques o esdeveniments trombòtics després de la vacunació, han estat molt escassos.

Les reaccions generals (febre, malestar, mal de cap, dolor en el punt d’injecció, dolors musculars) són lleus i es resolen per elles mateixes en 24-48 hores. Es pot prendre un antitèrmic o un analgèsic si és necessari.

Les reaccions generals (febre, malestar, mal de cap, dolor en el punt d’injecció, dolors musculars) són més freqüents després de la 2a dosi en les vacunes de Moderna i Pfizer. En el cas de Vaxzevria (AstraZeneca), en comparació a la 1a dosi, les reaccions notificades després de la 2a dosi van ser més lleus i menys freqüents.

Les reaccions adverses en general són més lleus en persones de 55 anys o més.

El risc de malaltia greu i mort per COVID-19 supera en gran manera qualsevol benefici que pugui aportar la immunitat natural. La COVID-19 s’associa a complicacions greus que posen en risc la vida del pacient i pot tenir conseqüències a llarg termini en persones de totes les edats, fins i tot en persones d’altra banda sanes. A més, si s’adquireix la malaltia es pot transmetre a altres persones (familiars, amics, etc.).

Les vacunes contra la COVID-19 generen una resposta immunitària sense la necessitat de sofrir la malaltia. Cap de les vacunes autoritzades i recomanades conté el virus viu que causa la COVID-19. Això significa que les vacunes contra la COVID-19 no poden provocar la malaltia per coronavirus.

Quin temps dura la protecció?

Cita prèvia i contacte

El telèfon al qual es pot cridar per a consultar dubtes sobre vacunació, cites, etc.. és INFOVACUNA COVID 971 211 999

La informació sobre vacuna Covid 19 a Balears la trobarà en aquest enllaç

Com a novetat, el 4 de maig s’anuncia que els ciutadans podran obtenir ajuda per a sol·licitar cita en BITCITA  vegin informació més a baix) en les oficines de farmàcia, vegin informació en aquest enllaç.

empresa@coronavirus.caib.es

Informació empreses i treballadors

La pandèmia per la Covid19, suposa un important impacte sobre les empreses de les Illes Balears i sobre els seus treballadors i treballadores. Amb la finalitat de pal·liar els efectes negatius d’aquesta situació, les diferents administracions han posat en marxa una sèrie de mesures i eines d’informació, de protecció i d’ajuda econòmica. Podeu consultar les diferents mesures i mecanismes complementaris que s’encaminen a tres objectius: garantir els drets dels treballadors i les treballadores, injectar liquiditat perquè el treball autònom i les empreses puguin accedir a crèdits de circulants gairebé sense despesa financera i ajornar el deute financer per al treball autònom i les empreses a través del sistema bancari.

Treballadors

Empreses i autònoms

Informació Treballadors, Empreses i Autònoms CAIB

Telèfon: 900 101 798 . Mesures econòmiques i laborals per ajudar a pal·liar els efectes del Covid19

Horari d’atenció:

de dilluns a divendres, de 08:00 a 20:00h

dissabtes de 09:00 a 14:00h

Contacte per a treballadors/es
laboral@coronavirus.caib.es

Contacte per a empreses i autònoms
empresa@coronavirus.caib.es

 Reinserció laboral

En aquests moments de recuperació de pandèmia, volem ajudar-vos oferint-vos les eines que l’ajuntament proporciona per a la cerca d’ocupació. En la situació actual cal secundar de la millor manera possible, als nostres veïns.

A continuació deixem enllaços a eines que poden ajudar a l’hora de trobar un treball, tant com cercadors com programes d’orientació laboral.

Ajudes Restauració

El Consell de Mallorca, a través de la Fundació Mallorca Turisme i amb la col·laboració del Govern de les Illes Balears, vol pal·liar els efectes que generen les mesures per controlar la covid-19 i contribuir a mantenir la xarxa de restauració.

Si ets titular d’un negoci de restauració a Mallorca, pots accedir a un ajut de 1.500 €. Es destinen cinc milions d’euros als negocis de restauració de fins a 20 treballadors que romanguin oberts.

Troba tota la informació a Ajutsmallorca.com

Ajudes Gimnasos i Escoles de Dansa

Si ets titular d’un d’un gimnàs o escola de dansa a Mallorca, pots accedir a un ajut de 3.000 € per cada establiment amb un màxim de dos (6.000€).

Troba tota la informació a Ajutsmallorca.com

mujer llevando a persona de la tercera edad en sillón de rueda

Ajudes Habitatge

Per a persones que han quedat sense ingressos per haver quedat sense feina com a conseqüència de l’estat d’alarma que ha provocat el COVID19: per fer front a pagament de rebuts, a pagament de lloguer, hipoteca…

ÀREA DE SERVEIS SOCIALS TELÈFON 971794279 o al 650 041 041.

Ajudes Socials

Hem reforçat els Serveis Socials de l’Ajuntament amb suport telefònic i continuam, ara més que mai, amb els serveis d’assessorament i suport psicològic. A més donam suport a tota la gent gran o col·lectius de risc que pugi tenir dificultats de mobilitat per anar a comprar medicaments, aliments o qualsevol altre producte de primera necessitat per tal de què ningú quedi desatès. Els serveis que hi ha en marxa:

 • Cobertura de necessitats bàsiques d’alimentació, higiene, roba i calçat.
 • Accés o manteniment de l’habitatge habitual i/o de les despeses derivades del mateix.
 • Prevenció i manteniment de la salut i atenció sanitària.
 • Desplaçaments habituals per necessitats formatives o d’atenció sanitària.
 • Accés a  serveis educatius.
 • Realització d’activitats socioculturals i esportives.
Suport psicològic i socioeducatiu per a famílies amb infants i joves.
Suport psicològic a víctimes de violència de gènere.
 • Assessorament legal en qüestions relatives a habitatge, deutes, i altres temàtiques d’àmbit social
 • Assessorament en matèria i tramitació ajudes Llei de Dependència
 • Cura personal, acompanyament, menjar a domicili, centres de dia, solitud

Si sou una persona que vos trobau en alguna d’aquestes situacions, o si coneixeu qualque veïnat o conegut que necessiti qualque servei, per favor:

TELEFONAU A L’ÀREA DE SERVEIS SOCIALS TELÈFON 971794279 o al 650 041 041.

banner de información

PREGUNTES FREQÜENTS

Els coronavirus són un tipus virus que circulen entre els animals, però alguns d’ells també poden afectar a les persones i poden causar problemes respiratoris que majoritàriament produeixen simptomatologia lleu. El nou coronavirus anomenat SARS-CoV-2 es va detectar per primera vegada al desembre de 2019 a la ciutat de Wuhan, província de Hubei, a la Xina, i s’ha anat estenent a altres països.

La malaltia produïda per aquest virus s’anomena COVID-19, per les sigles en anglès de “malaltia per coronavirus 2019” (Coronavirus Disease 19), i majoritàriament produeix símptomes respiratoris lleus.

La transmissió es produeix principalment pel contacte directe amb les secrecions respiratòries d’una persona malalta, per exemple, a través de la tos o l’esternut. Aquestes secrecions poden infectar una altra persona si entren en contacte amb el seu nas, ulls o boca. Per això, és important tapar-se la boca amb mocadors d’un sol ús o amb la part anterior del colze en tossir i rentar-se les mans.

Segons les dades més recents, els símptomes de la COVID-19 poden trigar entre 1 i 14 dies a aparèixer, encara que normalment triguen entre 5 i 6 dies.

En el 80% de les persones infectades els símptomes més comuns de la COVID-19 inclouen febre, tos o sensació de dificultat per respirar. En casos més greus, la infecció pot causar pneumònia, fracàs renal i altres complicacions. Aquests casos més greus generalment afecten a persones d’edat avançada o a persones que pateixen algun trastorn crònic com malalties cardiovasculars, pulmonars o alteració de la immunitat.

Els grups de major risc són les persones d’edat avançada, les persones amb malalties cròniques, com els trastorns cardiovasculars, pulmonars, càncer, immunodeficiències, hipertensió arterial, diabetis, i l’embaràs pel principi de precaució.

L’ús de màscares és una mesura complementària i no un reemplaçament de les mesures preventives establertes:

Mantenir la distància de seguretat.

Rentat de mans freqüent amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica.

Tossir o esternudar tapant-se el nas i la boca amb el colze.

Evitar tocar-se la cara, el nas, els ulls i la boca.

Si no et trobes bé, queda’t a casa.

En cas de tenir febre, tos o dificultat per respirar, cerca atenció mèdica.

Crida per telèfon abans d’acudir al metge perquè et dirigeixin al centre mèdic adequat. Així et protegiràs a tu i evitaràs propagar el virus.

L’ús de mascaretes serveix per evitar propagar el coronavirus perquè redueix l’exposició a gotes respiratòries excretades per persones infectades que encara no han desenvolupat símptomes o que romanen asimptomàtiques, i així evitar contagiar altres persones.

L’ús de les mascaretes és obligatori a partir dels 6 anys quan no es pugui mantenir una distància de seguretat interpersonal de 1,5 metres al transport públic, al transport privat quan els ocupants no siguin convivents, a la feina, als espais a l’aire lliure dins el nucli de població, al carrer, a espais tancats d’ús públic, a comerços i a oficines d’atenció al públic.

Excepcions a l’ús de mascaretes:

-Motius de salut justificats

-Per ser menor de 6 anys

-Per la pràctica d’esport i activitats aquàtiques

-Mentre es dina o es beu als bars i restaurants, però no mentre esperam la comanda o fem sobretaula

-Sempre que es mantengui la distància entre persones en els treballs a l’aire lliure o en espais tancats sempre que, a més de garantir la distància de seguretat, hi hagi sistemes de barrera física

-A les piscines i a les platges

-Als espais naturals

-A l’aire lliure fora dels nuclis de població

 • La mascareta mèdica o quirúrgica, que protegeix contra esquitxades i gotes de partícules grans i també prevé la propagació de secrecions respiratòries potencialment infeccioses a altres persones.
 • La mascareta facial no mèdica o higiènica però elaborada seguint el procés de fabricació amb estàndards de qualitat certificats per l’Associació Espanyola de Normalització seguint la Norma UNE 0064-1, UNE 0064-2 o UNE 0065, que estableixen els requisits mínims que han de complir les mascaretes higièniques per a infants i persones adultes, pel que fa als materials que s’utilitzen per elaborar-les, confeccionar-les, marcar-les i usar-les, cosa que exclou els productes fabricats amb un altre teixit, tricotat o paper. Aquestes mascaretes poden disminuir l’alliberament de gotes respiratòries produïdes per la tos.
 • La mascareta FFP2 protegeix l’usuari i evita que propagui el virus. En moments de pandèmia, si n’hi ha escassetat, s’han de reservar per al personal sanitari i per a persones que cuiden persones contagiades.
 • Falsa sensació de seguretat.
 • Disminució d’altres pràctiques de seguretat (rentar-se les mans i mantenir la distància de seguretat).
 • Abans de posar-vos una mascareta, netejau-vos les mans amb aigua i sabó, o bé mitjançant un desinfectant de mans a base d’alcohol.
 • Orientau la màscara de manera que el costat acolorit estigui cap a fora. Col·locau la part superior de la màscara al pont del nas, modelant la tira metàl·lica a la forma del nas i enganxau les bandes elàstiques darrere les orelles o lligueu els llaços llargs i rectes darrere el cap.
 • Estirau cap avall la part inferior de la màscara, procurant que us cobreixi el nas, la boca i la barbeta, assegurant que no hi hagi espais entre la cara i la màscara.
 • Evitau tocar la mascareta mentre es fa servir; si ho feis, us heu de rentar les mans amb aigua i sabó o amb una solució amb base alcohòlica.
 • Les màscares quirúrgiques són d’un sol ús i es recomana no fer-les servir un temps superior a 4 h. En cas que s’humitegi o es deteriori per l’ús, es recomana substituir-la per una altra.
 • Treis-vos la mascareta per la part de darrere, sense tocar la part frontal, tirau-la immediatament a un recipient tancat i rentau-vos les mans amb un desinfectant a base d’alcohol o amb aigua i sabó.
 • Menors de 3 anys.Persones amb problemes per respirar o amb dificultats per llevar-se la màscara per elles mateixes.

Podeu accedir al portal d’informació del COVID del IB-Salut. La informació d’aquest espai web està en permanent revisió per professionals del Servei de Salut de les Illes Balears