Aquest matí, el batle, Miquel Cabot, el primer tinent de batle i regidor d’Urbanisme i Habitatge, Joan Francesc Canyelles, i la regidora de Participació Ciutadana, Neus Serra, s’han reunit a l’Ajuntament amb el conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, i la directora gerent de l’IBAVI Cristina Ballester, per tractar diverses qüestions que afecten el municipi i que són competència de la Conselleria.

 

En matèria d’habitatge, l’Ajuntament de Marratxí cedirà dos solars a l’IBAVI per construir-hi habitatge de protecció oficial (HPO) en règim de lloguer. L’IBAVI hi construirà 35 HPO i 13 places de pàrquing. 

Els nous HPO es construiran al carrer de Xesc Forteza, parcel·la A2 i al carrer de Juli Ramis, al nucli de Sa Cabana, amb un pressupost total per part de l’IBAVI d’uns 3 milions d’euros. La previsió és que es redactin els projectes i es tramitin les llicències i que comencin les obres dins el 2021. 

Pons ha destacat que “pel Govern de les Illes Balears l’habitatge és una prioritat absoluta, hi dedicam molts de recursos i ho repartim per totes les illes i per tots els municipis. El nostre compromís és construir habitatge públic, a tot aquell sòl que se’ns cedeixi, per augmentar l’actual parc d’habitatge públic”. Actualment el parc públic d’habitatge és d’uns 1.800 HPO i un dels objectius d’aquesta legislatura és duplicar-ho fins a 3.600, aquest any 2020 més de 500 habitatges de protecció oficial ja estaran en construcció. 

De la seva banda, Cabot ha explicat que “tots sabem de la problemàtica de l’habitatge a Mallorca i a Marratxí no és menys. Som un municipi a prop de Palma, amb molta pressió sobre habitatge. Especialment la joventut es troba amb dificultats per accedir-hi. Per això, estam molt contents de la visita del conseller i dels acords amb l’IBAVi per construir habitatge públic al nostre municipi”.

Canyelles ha destacat, en la mateixa línia, que “es tracta d’una promoció molt important per a Marratxí, que atén una de les prioritats que tenim al consistori, com són les polítiques d’accés a l’habitatge. A més, seran habitatges en règim de lloguer, que és una reivindicació que hem plantejat. En definitiva, cobrirem una necessitat important del municipi”.