En les eleccions a les Corts Generals podran votar 37.000.608 electors

 

Els electors residents a l’estranger que vulguin votar hauran de sol·licitar el seu vot fins el 19 d’octubre

 

El cens electoral es podrà consultar del 30 de setembre al 7 d’octubre

 

El proper 10 de novembre de 2019 podran votar 37.000.608 electors en les eleccions a Corts Generals. D’ells, 34.872.049 resideixen a Espanya i 2.128.559 a l’estranger. Dels electors residents a Espanya, 226.771 podran participar per primera vegada en unes eleccions generals, per haver complert 18 anys des de l’anterior votació a Corts Generals, celebrada el 28 d’abril de 2019

 

Sol·licitud de vot dels electors residents a l’estranger

 

 Els electors residents a l’estranger que van sol·licitar el vot en les eleccions a Corts Generals del 28 d’abril de 2019 i la petició va ser acceptada per l’Oficina del Cens Electoral (OCE) no han de tornar a sol·licitar-ho.

L’OCE està remetent a aquests electors una carta informativa en què específica aquests termes i comunica que la seva sol·licitud de vot encara es considera vàlida.

Per la seva banda, els electors que no van sol·licitar el vot en les eleccions del 28 d’abril i que desitgin votar a les eleccions del 10 de novembre hauran de sol·licitar fins al 19 d’octubre a la delegació provincial de l’OCE corresponent a la seva inscripció. L’OCE està remetent a aquests electors l’imprès oficial de sol·licitud.

Les sol·licituds de vot es podran enviar per internet. Per a això és necessari posseir un certificat electrònic reconegut per la seu electrònica de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) o utilitzar la clau enviada amb l’imprès oficial.

Des del 24 de març el imprés també està disponible en els consolats i en les pàgines web del Ministeri de l’Interior, del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació i de l’INE. 

 

Consulta del cens electoral i reclamacions

 

El cens electoral vigent per a aquestes eleccions és el tancat a 1 de juliol de 2019, que conté les variacions produïdes en els registres d’origen (ajuntaments o consolats) fins al 27 de juny.

El cens electoral de residents a Espanya es podrà consultar del 30 de setembre al 7 d’octubre en els ajuntaments ia les delegacions provincials de l’OCE. Els electors residents a l’estranger podran comprovar les seves dades d’inscripció en aquestes mateixes dates en les oficines consulars.

Els electors podran presentar reclamacions a les seves dades d’inscripció en els ajuntaments, consolats oa les delegacions provincials de l’OCE en el mateix termini, del 30 de setembre al 7 d’octubre.

També està disponible a la seu electrònica de l’INE (https://sede.ine.gob.es) un servei de consulta a les dades d’inscripció en el cens electoral que conté a més la taula i adreça del local electoral, prèvia acreditació de la identitat de l’elector amb certificat electrònic reconegut.

 

Exclusió per rebre propaganda electoral

 

Els electors poden sol·licitar l’exclusió de les còpies del cens electoral que es lliuren als representants de les candidatures per a l’enviament de propaganda electoral. Aquestes exclusions són contínues i tenen efecte permanent mentre l’elector no es manifesti en sentit contrari.

Els que realitzin aquesta sol·licitud fins el 7 d’octubre no rebran propaganda electoral per part dels partits polítics en la campanya electoral d’aquestes eleccions. Les sol·licituds posteriors a 7 d’octubre tindran efecte en les següents eleccions que se celebrin.

La sol·licitud d’exclusió pot realitzar-se per internet, amb certificat electrònic, a la Seu electrònica de l’INE (https://sede.ine.gob.es/oposicionPartidos) o als ajuntaments, oficines consulars i delegacions provincials de l’OCE mitjançant la presentació d’un imprès normalitzat.

 

Targetes censals

 

A partir del 17 d’octubre l’OCE remetrà a cada elector resident a Espanya una targeta censal amb la taula i el local electoral on li correspon votar.

 

informació

 

A la pàgina web de l’INE (http://www.ine.es) està disponible informació d’interès sobre les actuacions de l’OCE en aquestes eleccions, recomptes d’electors, reclamacions, taules i locals electorals, vot per correu, terminis i normativa legal.

A més de la consulta del cens electoral vigent, a la Seu electrònica de l’INE s’ofereixen els següents tràmits, sense necessitat d’acreditació amb certificat electrònic:

– Consulta general de taules i locals electorals

– Consulta de l’estat del vot per correu i número d’enviament certificat, si s’ha enviat a Correus

– Emplenament de la sol·licitud de vot per correu

Addicionalment, les delegacions provincials de l’OCE atenen les consultes sobre les actuacions de la seva competència (inscripció al cens, taules i locals electorals, targetes censals, vot per correu, etc.) a les seves oficines i al telèfon 901.101.900.