La defensora de la Ciutadania, Eusèbia Rayó, va atendre el passat 2019 un total de 29 queixes, sol·licituds, consultes i iniciatives, de les quals ha resolt 23 (77,77%), mentre que 3 han estat desestimades perquè la persona sol·licitant no ha emplenat la preceptiva instància, dues no han obtingut resposta i una segueix pendent de resolució.

Les àrees de gestió que més casos d’estudi han requerit per part de la defensora de la Ciutadania han estat, per aquest ordre, Medi Ambient (6), Esports (6), Urbanisme (5), Seguretat i Participació Ciutadana (5), Batlia (4), Vies i Obres (3), Educació (3), Tributació i Negociat d’Aigües (3), Transparència i Participació Ciutadana (2), Salut (1 cas) i Territori, Energia i Mobilitat (1). A més, s’han atès altres 3 casos diversos i s’han elaborat set iniciatives. Cal assenyalar que les resolucions d’alguns dels casos han necessitat de la intervenció de diverses àrees de manera simultània; d’aquí ve que la suma total sigui major que el dels casos reals.

Aquells nuclis de Marratxí que han requerit més atenció per part de Eusèbia Rayó, en relació al nombre de queixes o consultes que li han fet arribar han estat Pont d’Inca (8) i Sa Cabaneta (3).

En el seu balanç d’actuacions, la defensora de la Ciutadania posa de manifest la problemàtica de la falta d’aparcament en algunes dels carrers dels diferents nuclis del municipi, per tot això, Rayó anima a que la ciutadania comenci a prendre consciència del necessària que és la sostenibilitat i la cura del medi ambient. Rayó també assenyala la importància de la convivència veïnal ja que moltes de les queixes es refereixen als sorolls que es generen en bars, restaurants i altres espais públics a altes hores de la nit. La defensora de la Ciutadania apel·la a la responsabilitat dels ciutadans perquè respectin el descans veïnal.