El Ple de l’Ajuntament de Marratxí ha aprovat el Pla d’Adolescència i Joventut 2022-2025 que vol ser l’instrument fonamental d’actuació del Consistori per garantir els drets de les persones joves. Un pla que pretén situar adolescents i joves en el centre, protagonistes de la seva vida i agents de transformació social. Ha estat aprovat amb el suport de l’equip de Govern i Ciutadans, llavors l’abstenció del Partit Popular i Grup Mixt i el vot en contra de Vox.

El nou pla parteix del resultat de l’anàlisi de la realitat juvenil realitzat l’any 2021.

En aquest procés s’ha comptat amb la implicació dels joves i del personal tècnic i professional vinculats a l’elaboració i aplicació de les polítiques de joventut.

Els principis rectors del Pla municipal d’adolescència i joventut 2022-2025 són:

A. Promoure l’emancipació juvenil. Totes les persones han de poder tenir accés a una vida amb una autonomia i una trajectòria educativa i laboral completa que faciliti l’accés a l’habitatge per afavorir l’emancipació dels joves a partir dels 18 anys.

B. Fer que el jovent sigui el protagonista de la transformació social. Les persones joves i adolescents de Marratxí han de ser actors del municipi, amb plena llibertat per fer sentir la seva veu i participar i on es promogui la producció artística i l’expressió cultural de les persones joves i adolescents.

C. Fomentar una concepció de benestar integral entre la joventut mitjançant la salut, l’esport i el benestar emocional.

D.Fer de Marratxí un territori accessible i sostenible per al jovent

La regidora de Joventut, Irene García, ha explicat que “aquest primer pla d’adolescència i joventut de Marratxí és un instrument fonamental d’actuació que neix després de tres anys de feina per tal de garantir els drets dels adolescents i joves. El Pla és conseqüència de voler dur a terme una política activa i estructurada que permeti crear una societat en la qual els joves del nostre municipi siguin uns referents i motors socials”. García ha explicat que el Pla va acompanyat d’una temporalització que permetrà treballar i avaluar els objectius per tal de reajustar els projectes.

Entre les prioritats del pla es troba l’acompanyament i la formació en l’àmbit laboral per donar una millor resposta a la precarietat i l’atur juvenil. El pla també estableix la necessitat de potenciar la creació d’espais fixos de trobada entre entitats i Ajuntament per compartir informació i establir processos de treball en xarxa on estiguin presents les diferents àrees municipals que incorporin la visió jove en la seva tasca diària.

Entre els eixos d’emancipació es troba la lluita contra l’abandonament escolar, informar sobre les condicions del mercat de treball, assessorar sobre mobilitat internacional en relació amb els estudis d’idiomes, impulsar un pla d’ocupació i formació jove, acompanyar els joves de 16-18 anys que acabin l’ESO o l’abandonin, impulsar la creació d’un projecte de mentoratge.

La informació al jovent sobre el mercat de l’habitatge també és un dels eixos del pla que pretén posar en marxa un servei d’acompanyament de lloguer jove, i impulsar la coordinació per a la creació d’una taula d’habitatge jove.

Altres eixos del Pla són impulsar projectes per a la prevenció de la violència masclista, racista, homòfoba o trànsfoba. A més, está previst crear un recurs especialitzat en atenció sexual i reproductiva, prevenir els riscos de consum de tòxics i noves tecnologies.