Xarxa d’Horts Urbans

Què és?

És un projecte que pretén la posada en marxa de diferents horts urbans com una forma d’educació ambiental i nutricional, de prevenció de l’exclusió social i de promoure l’autonomia de les persones.
Els horts urbans són àrees de cultiu d’hortalisses, flors i plantes aromàtiques que, ubicats dins de l’entorn urbà i gestionats segons els principis de l’agricultura ecològica i amb el mètode de parades en crestall d’en Gaspar Caballero, a més de produir aliments per al seu propi consum cerquen una finalitat social, integradora, educativa, d’oci, ambiental i participativa.

A qui va adreçat?

A totes les persones de qualsevol edat del municipi prioritzant les que tenen més dificultats, siguin econòmiques i/o socials.
S’atorgarà gratuïtament una parada en crestall a una persona o família després d’una convocatòria pública.
Els horts tendran una normativa d’ús i hi haurà una persona responsable de que es compleixi.

Metodologia

Per a crear aquests horts urbans creiem que una de les tècniques més adequades per a implantar en aquests horts és la metodologia de Gaspar Caballero de Segòvia. Aquesta metodologia és molt senzilla i fàcil d’aplicar, amb uns resultats sorprenents, més encara quan es tracta de gent no iniciada. S’ha d’entendre, aplicar i seguir els seus consells per a aconseguir els resultats esperats. Els seus sis punts fonamentals són la base de l’espectacular producció per metre quadrat d’hortalisses sanes i ecològiques. Això fa que la seva metodologia sigui tan revolucionària.
Arrelat en l’agricultura tradicional mallorquina, es tracta d’un mètode basat en anys d’experiència, observació, i en el sentit comú, amb el qual es transformen els horts en bonics i productius jardins comestibles. Es caracteritza per l’ús d’un bon compost en superfície sense barrejar-lo amb la terra, no trepitjar-la, una sembra més densa, i el reg exsudant per a què la terra conservi la humitat apropiada que afavoreixi la vida del sòl: cucs… i altres microorganismes. El mètode es complementa amb una elaborada rotació de cultius que alterna plantes de diferents famílies botàniques. Amb això s’evita l’especialització dels paràsits així com esgotar els nutrients del sòl.

Ubicació

Per començar amb aquesta xarxa d’horts urbans al nostre municipi, hem decidit emplaçar a Sa Cabana, en un dels nuclis urbans caracteritzat per tenir una població treballadora amb un estatus social mitjà-baix, en aquest nucli urbà també trobem major concentració d’edificis de tot el municipi, que a diferència de la resta contenen pisos petits, molts d’ells amb un petit balcó o terrassa, i per tant els seus habitants no tenen cap tros de terra on puguin fer tasques de cultiu.

Aquest nucli urbà també està situat al costat de un altre conegut com Es Pont d’Inca, amb les mateixes característiques i per això els ciutadans d’un i altre nucli podrien fer ús del nou hort urbà.

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA  (CAT – CAST)

SOL·LICITUD PER A L’ASSIGNACIÓ A PERSONES FÍSIQUES DE L’ÚS PRIVATIU DELS HORTS URBANS ( CATCAST )

SOL·LICITUD PER A L’ASSIGNACIÓ A PERSONES JURÍDIQUES DE L’ÚS PRIVATIU DELS HORTS URBANS ( CATCAST )

COMPROMÍS DE COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS ESTIPULADES PER A L’ÚS D’HORTS URBANS ( CATCAST )