REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT

El pròxim 14 de juny posam en marxa el programa de donació i préstec de llibres de text pel curs 2021/2022.

FUTBOL-IN

Futbol-in, és un projecte de futbol comunitari de Serveis Socials; des dels seus inicis l’any 2017, han passat devers 200 al·lots d’entre 13 i 22 anys, què han trobat en l’esport una eina d’integració i de creixement personal. Actualment els joves arriben tant des de l’àrea de Serveis Socials com de l’Espai Jove de Marratxí.

VOLS FER VOLUNTARIAT?

Des de l’Ajuntament de Marratxí volem construir una xarxa de voluntariat que pugui fer front a les necessitats  de col·lectius. Consulta tota la informació i forma part d’aquest projecte.

AJUDA A DOMICILI

El servei d’ajuda a domicili comprèn tant l’atenció personal, que es dirigeix fonamentalment a la cura de la persona o persones ateses en el domicili i el suport a l’entorn cuidador, com la neteja de la llar, que és un servei de suport a la neteja ordinària de l’habitatge i al seu manteniment en condicions acceptables d’higiene i salubritat.

SERVEIS SOCIALS COMUNITARIS

Marratxí posa a disposició de la ciutadania un gran ventall d’equipaments i serveis públics en l’àmbit de la cultura i l’oci, com ara centres cívics, biblioteques, museus, centres de normalització lingüística, entre altres.

CARTERA DE RECURSOS DE SERVEIS SOCIALS

Coneix tots els recursos i serveis que l’Ajuntament posa a la teva disposició a Marratxí en matèria social per atendre a aquells col·lectius més vulnerables.

AJUDES A LA DEPENDÈNCIA

Aquest servei té com a objectiu informar, orientar i assessorar en el procés d’obtenció de la declaració de dependència i en l’accés a les prestacions que aquest sistema preveu.

PROGRAMA D’INSERCIÓ LABORAL

Realització d’un itinerari en el qual la persona,  amb l’acompanyament d’un equip professional arriba a millorar el seu nivell d’ocupabilitat i pot aconseguir la incorporació al mercat de treball.

XARXA D’HORTS URBANS

És un projecte que pretén la posada en marxa de diferents horts urbans com una forma d’educació ambiental i nutricional, de prevenció de l’exclusió social i de promoure l’autonomia de les persones.

Ajudes

Servei d’Assessorament sobre associacionisme de caràcter social

Servei d’assessorament gratuït en matèria d´associacionisme, dirigit a totes les entitats socials i/o a les persones interessades en constituir-se com a tal.

PROGRAMES SOCIOEDUCATIUS

Des de l’Ajuntament tenim en marxa diferents projectes d’intervenció als centres educatius per prevenir posibles conductes disruptives en els joves i infants.